115/2001

Given i Helsingfors den 8 februari 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om räntestöd för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen den 17 september 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/1982) 4 § 1 mom. samt

fogas till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 a §
Räntestödslånets maximibelopp

Beroende på i vilken kommun bostaden är belägen kan som räntestödslån godkännas högst en så stor del av reciprocitetslånet som följer:

Kommun där bostaden är belägen Lånets maximibelopp mk
1. Helsingfors 430 000
2. Esbo, Vanda och Grankulla 380 000
3. Kervo, Träskända, Nurmijärvi, Kyrkslätt, Tusby, Sibbo, Vichtis, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio och Uleåborg 300 000
4. Övriga kommuner 280 000
4 §
Övervakning

Statskontoret skall tillställa kommunerna uppgifter om beviljade räntestöd. En kommunal myndighet skall kontrollera att användningen av lånemedlen överensstämmer med lag.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om förutsättningarna för räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (1100/1988), dock så att bestämmelserna i beslutets 1 § och 4 § fortsättningsvis tillämpas på räntestödslån som har lyfts eller kommer att lyftas på basis av ett bostadssparavtal som ingåtts före 1993.

Helsingfors den 8 februari 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.