113/2001

Given i Helsingfors den 8 februari 2001

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om tagande ur bruk av PCB och PCB-utrustning samt behandling av PCB-avfall

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 24 september 1998 om tagande ur bruk av PCB och PCB-utrustning samt behandling av PCB-avfall (711/1998) 6 § 3 mom., samt

fogas till beslutet en ny 7 a § som följer:

6 §
Behandlingen av PCB-avfall

Om ansökan om miljötillstånd för behandling av PCB-avfall och om behandlingen av tillståndsärendet bestäms i miljöskyddslagen (86/2000) och miljöskyddsförordningen (169/2000).

7 §
Referensmetoder för mätning av PCB

De europeiska standarderna EN 12766-1 och prEN 12766-2 samt senare uppdaterade versioner av dessa skall användas som referensmetod för mätning av PCB i oljeprodukter och oljeavfall. På motsvarande sätt skall den europeiska standarden IEC 61619 och senare uppdaterade versioner av denna användas för mätning av PCB i isolervätskor.


Denna förordning träder i kraft den 24 februari 2001.

Kommissionens beslut 2001/68/EG; EGT nr L 23, 25.1.2001, s. 31

Helsingfors den 8 februari 2001

Miljöminister
Satu Hassi

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.