112/2001

Given i Helsingfors den 8 februari 2001

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om utkomststöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 30 januari 1998 om utkomststöd (66/1998) 2 § och

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 §
Utgifter som täcks med tilläggsdel

Som en persons eller familjs särskilda behov eller förhållande kan beaktas till exempel erhållande av utkomststöd under en längre tid, en långvarig eller svår sjukdom samt särskilda behov i anslutning till barnens fritidsintressen.


2 §
Justering av grunddel

De belopp som nämns i 9 § lagen om utkomststöd justeras enligt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/1956).


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Helsingfors den 8 februari 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Anne Palonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.