48/2001

Given i Helsingfors den 25 januari 2001

Statsrådets förordning om ändring av 47 och 52 § vägtrafikförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/1982) 52 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i förordning 328/1994, samt

fogas till 47 §, sådan den lyder i nämnda förordning 328/1994, ett nytt 3 mom. som följer:

47 §

Ett tecken enligt 1 mom. 4 punkten som en polisman ger från ett polisfordon som leder en kortege eller som tryggar en korteges färd betyder att vägtrafikanten skall ge kortegen fri passage och vid behov stanna.

52 §

Föraren av ett utryckningsfordon som avger föreskrivna ljud- och ljussignaler samt föraren av fordon som hör till en kortege som leds av ett polisfordon som avger sådana signaler får i brådskande uppdrag avvika från förbud, begränsningar och påbud som har angetts med trafikanordningar.

Föraren av ett utryckningsfordon som avger föreskrivna ljussignaler och föraren av ett fordon som används i polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag får, om uppdraget absolut kräver det, med iakttagande av särskild försiktighet avvika från förbud, begränsningar och påbud som har angetts med trafikanordningar och som anger något annat än väjningsplikt. Han får dock inte passera en trafiksignal som visar rött ljus. Bestämmelserna i detta moment gäller även föraren av fordon som hör till en kortege som leds av ett polisfordon som avger föreskrivna ljussignaler.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Helsingfors den 25 januari 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.