46/2001

Given i Helsingfors den 19 januari 2001

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av samförståndsavtalet med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen rörande ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt av avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän som skall tillämpas med stöd av sidoskriften i anslutning därtill samt av lagen om ikraftträdande av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Rom den 16 november 1998 mellan republiken Finlands regering och Västeuropeiska försvarsmaterielgruppens medlemsländer ingångna samförståndsavtalet rörande ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän som skall tillämpas med stöd av sidoskriften i anslutning därtill, som godkänts av riksdagen den 28 november 2000 och godkänts av republikens president den 4 januari 2001 träder i kraft internationellt för Finlands del den 3 februari 2001 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen om godkännande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samförståndsavtalet med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen rörande ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt i avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän som skall tillämpas med stöd av sidoskriften i anslutning därtill, given den 4 januari 2001 (2/2001), träder i kraft den 3 februari 2001.

3 §

Andra bestämmelser i samförståndsavtalet rörande ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt i avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän som skall tillämpas med stöd av sidoskriften i anslutning därtill än den som hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2001.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 6/2001)

Helsingfors den 19 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.