Ursprungliga författningar: 2000

1000/2000
Statsrådets förordning om ändring av 5 § förordningen om regionalt stödjande av transporter
999/2000
Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
998/2000
Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
997/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av besluten nr. 1/2000 och nr. 2/2000 till avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
996/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
995/2000
Lag om ändring av inkomstskattelagen
994/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
993/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de försäkringstekniska storheter som skall användas i grunderna för beräknande av pensionsansvaret för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare
992/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 12 § länsstyrelseförordningen
991/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 14 § förordningen om registerförvaltningen
990/2000
Statsrådets förordning om nödcentralsverket
989/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 31 § polisförvaltningsförordningen
988/2000
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser om forum för tjänsteåtal inom justitieministeriets förvaltningsområde
987/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
986/2000
Lag om ändring av personuppgiftslagen
985/2000
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
984/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av 21 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om åtgärder i syfte att hindra spridningen av skadegörare och att utrota dem
983/2000
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta i registret över religionssamfund
982/2000
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Savon Islamilainen Yhdyskunta i registret över religionssamfund
981/2000
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi
980/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för uppgörande av dikningsplan
979/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tilläggsavgifter för mejerimjölk
978/2000
Arbetsministeriets arbetsordning
977/2000
Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning
976/2000
Forststyrelsens meddelande om Forststyrelsens beslut om inrättandet av Olos naturskyddsområde
975/2000
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
974/2000
Handels- och industriministeriets förordning om informationsutbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln
973/2000
Handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna
972/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 2 § bostadsbidragsförordningen
971/2000
Statsrådets förordning om territorialövervakning
970/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 20 § förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice
969/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ryska federationen
968/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Moldova
967/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ukraina
966/2000
Lag om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
965/2000
Lag om ändring av lotsningslagen
964/2000
Lag om ändring av 2 och 8 § lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet
963/2000
Lag om ändring av 4 kap. lagen om rättegång i brottmål
962/2000
Lag om upphävande av vissa forumbestämmelser
961/2000
Lag om ändring av 7 § lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
960/2000
Lag om ändring av 20 § tingsrättslagen
959/2000
Lag om ändring av 40 § lagen om arbetsdomstolen
958/2000
Lag om ändring av lagen om Högsta domstolen
957/2000
Lag om ändring av 2 och 10 § hovrättslagen
956/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2001 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
955/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet
954/2000
Lag om ändring av 17 § semesterlagen för sjömän
953/2000
Lag om ändring av 81 § sjömanslagen
952/2000
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
951/2000
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.