Ursprungliga författningar: 2000

100/2000
Lag om ändring av 3 § kemikalielagen
99/2000
Lag om ändring av 134 och 153 § markanvändnings- och bygglagen
98/2000
Lag om ändring av 2 § marktäktslagen
97/2000
Lag om ändring av 12 och 17 § lagen om allmänna vatten- och avloppsverk
96/2000
Lag om ändring av 75 § fastighetsbildningslagen
95/2000
Lag om ändring av 11 § dammsäkerhetslagen
94/2000
Lag om ändring av 2 och 3 § lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen
93/2000
Lag om ändring av lagen om fiske
92/2000
Lag om ändring av havsskyddslagen
91/2000
Lag om ändring av avfallslagen
90/2000
Lag om ändring av lagen angående vissa grannelagsförhållanden
89/2000
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
88/2000
Lag om ändring av vattenlagen
87/2000
Lag om miljötillståndsverken
86/2000
Miljöskyddslag
85/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fodertillsatser
84/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor
83/2000
Finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
82/2000
Inrikesministeriets beslut om de allmänna grunderna för skyddspolisens förebyggande säkerhetsarbete
81/2000
Förordning om centret för internationellt personutbyte
80/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ministeriets beslut om införsel av levande svin, svinkött och svinköttvaror från Portugal
79/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem
78/2000
Justitieministeriets beslut om ändring av 1 § justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
77/2000
Förordning om ikraftträdande av avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar
76/2000
Lag om ändring av 17 § jordförvärvslagen för Åland
75/2000
Lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
74/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets beslut om förbud mot import och marknadsföring av potatis som producerats i Egypten
73/2000
Undervisningsministeriets beslut om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
72/2000
Undervisningsministeriets beslut om statsbidragsmyndighet vid beviljande av understöd för idrottsanläggningars anläggningsprojekt
71/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkesdistrikt samt högsta tillåtna antal renar
70/2000
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om tingsrätternas domkretsar
69/2000
Lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet
68/2000
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
67/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
66/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om vissa ansökningstider, anmälan om djurantal samt ansökan om tillstånd till undantag beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen under 2000
65/2000
Förordning om säkerheten på vissa fiskefartyg
64/2000
Ändring av arbetsordningen för finansinspektionen
63/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk
62/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om verkställande av lagringsstödet för trädgårdsprodukter 2000 och om lagerutrymmen
61/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stöd till växthusproducenter och om ansökan om stöd år 2000
60/2000
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt spannmål, ägg och äggprodukter
59/2000
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
58/2000
Inrikesministeriets polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
57/2000
Statsr dets beslut om skyddsupplagringsprogram r 2000
56/2000
Lag om ändring av varumärkeslagen
55/2000
Lag om ändring av 8 och 13 § skoltlagen
54/2000
Lag om ändring av 34 § renskötsellagen
53/2000
Lag om ändring av 7 § lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion
52/2000
Lag om ändring av 14 § lagen om överlåtelseskatt
51/2000
Lag om ändring av 1 § lagen om räntestöd för ägarbostadslån

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.