Ursprungliga författningar: 2000

150/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om upphävande av beslut nr 9/import/1998 om importbegränsningar
149/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
148/2000
Statsrådets beslut om ersättning till växtförädlingsföretag för förädling av nationellt sett viktiga jordbruksgrödor
147/2000
Förordning om upphävande av förordningen om riksdagsceremonielet
146/2000
Förordning om ändring av förordningen om kanslistadgan för republikens presidents kansli
145/2000
Lag om ändring av lagen om statsrådet
144/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket
143/2000
Statsrådets beslut om förbud mot utsläppande på marknaden och användning av pentaklorfenol samt vissa difenylmetaner
142/2000
Statsrådets beslut om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av organiska tennföreningar
141/2000
Förordning om ändring av 7 § förordningen om forskningscentralen för de inhemska språken
140/2000
Förordning om ändring av förordningen om arkivverket
139/2000
Förordning om ändring av 17 § polisförvaltningsförordningen
138/2000
Förordning om ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
137/2000
Förordning om ändring av 4 § förordningen om högsta domstolen
136/2000
Förordning om ändring av förordningen om försvarsministeriet
135/2000
Förordning om upphävande av förordningen om försvarsrådet
134/2000
Förordning om ändring av reglementet för statsrådet
133/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
132/2000
Trafikministeriets beslut om ändring av 3 § i trafikministeriets beslut om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
131/2000
Finansministeriets beslut om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2000
130/2000
Inrikesministeriets polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
129/2000
Statsrådets kungörelse om resultatet av det andra valet vid valet av republikens president
128/2000
Statsrådets beslut om miljötillståndsverken
127/2000
Statsrådets beslut om vuxenutbildningsrådet
126/2000
Förordning om upphävande av 19 § avfallsförordningen
125/2000
Förordning om ändring av förordningen om Räddningsinstitutet
124/2000
Förordning om ändring av 6 och 10 § förordningen om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land
123/2000
Förordning om ändring av 12 och 13 § förordningen om museiverket
122/2000
Förordning om ändring av 7 och 8 § förordningen om statens konstmuseum
121/2000
Förordning om främjande av filmkonsten
120/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ministeriets beslut om införsel av levande nötdjur och produkter som härstammar från nötkreatur från Portugal
119/2000
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2000
118/2000
Justitieministeriets beslut om avgifter för notarius publicus prestationer
117/2000
Miljöministeriets beslut om val av insjövatten till fiskevatten och om undersökning av dessa vatten
116/2000
Förordning om miljötillståndsverken
115/2000
Förordning om ändring av utlänningsförordningen
114/2000
Lag om ändring av utlänningslagen
113/2000
Lag om införande av miljöskyddslagstiftningen
112/2000
Lag om ändring av 48 kap. strafflagen
111/2000
Lag om ändring av 1 och 26 § lagen om fri rättegång
110/2000
Lag om ändring av 3 och 5 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
109/2000
Lag om ändring av 1 § lagen om offentlighet vid rättegång
108/2000
Lag om ändring av 4 § statstjänstemannalagen
107/2000
Lag om ändring av lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen
106/2000
Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
105/2000
Lag om ändring av lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning
104/2000
Lag om ändring av 2 § lagen om miljöförvaltningen
103/2000
Lag om ändring av 44 § luftfartslagen
102/2000
Lag om ändring av 21 och 22 § sjötrafiklagen
101/2000
Lag om ändring av 30 och 31 § terrängtrafiklagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.