Ursprungliga författningar: 2000

200/2000
Lag om ändring av lagen om räddningsväsendet
199/2000
Lag om ändring av lagen om försvarstillstånd
198/2000
Lag om ändring av beredskapslagen
197/2000
Lag om ändring av 6 § lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen
196/2000
Lag om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden
195/2000
Lag om upphävande av 7 kap. 1 § 1 mom. tvångsmedelslagen
194/2000
Lag om ändring av 1 § lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
193/2000
Lag om justitiekanslern i statsrådet
192/2000
Lag om ändring av 3 § lagen om finansinspektionen
191/2000
Lag om ändring av 2 a § lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen
190/2000
Lag om ändring av 12 § lagen om användning av samiska hos myndigheter
189/2000
Lag om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar
188/2000
Lag om Finlands författningssamling
187/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill
186/2000
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
185/2000
Handels- och industriministeriets beslut om konkurrensverkets avgiftsbelagda prestationer
184/2000
Statsrådets beslut om de allmänna riktlinjerna för Finlands Industriinvestering Ab:s verksamhet
183/2000
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för offentligt understödda fartygskrediter
182/2000
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av naturgasförordningen
181/2000
Handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av bensin
180/2000
Handels- och industriministeriets beslut om flaskor som tjänar som mätbehållare
179/2000
Handels- och industriministeriets beslut om färdigförpackningar
178/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om handel med skogsodlingsmaterial
177/2000
Finansministeriets beslut om förfallodagarna för skatt och skogsvårdsavgift som debiterats för 1999
176/2000
Finansministeriets beslut om förfallodagar för fastighetsskatten för 2000
175/2000
Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet
174/2000
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om produktionsstöd för film
173/2000
Förordning om upphävande av 17 § förordningen om förvaltningsdomstolarna
172/2000
Förordning om upphävande av 1 och 2 § hälsoskyddsförordningen
171/2000
Förordning om ändring av avfallsförordningen
170/2000
Förordning om ändring av vattenförordningen
169/2000
Miljöskyddsförordning
168/2000
Förordning om upphävande av förordningen om statens trafiksäkerhetsmyndighet
167/2000
Förordning om upphävande av förordningen om överlåtande av lik till anatomiska inrättningar
166/2000
Finansministeriets beslut om hypoteksbankers bedömning av säkerheter i fastigheter
165/2000
Förordning om ändring av 5 § 1 mom. förordningen om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden
164/2000
Förordning om ändring av 9 § 1 mom. förordningen om strålsäkerhetscentralen
163/2000
Förordning om ändring av 9 § 1 mom. förordningen om Folkhälsoinstitutet
162/2000
Förordning om ändring av 10 § 1 mom. förordningen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
161/2000
Förordning om ändring av 12 § förordningen om Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
160/2000
Förordning om ändring av förordningen om studiestöd
159/2000
Förordning om ändring av 4 § förordningen om utlänningsverket
158/2000
Lag om ändring av lagen om räddningsväsendet
157/2000
Lag om nödcentraler
156/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
155/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor
154/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de horisontala villkoren för areal- och djurbaserade direktstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
153/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om villkor för nationellt stöd till potatisodlare
152/2000
Statsrådets beslut om nationellt stöd för potatisproduktion 2000
151/2000
Statsrådets beslut om nationella tilläggsbidrag för dikor som betalas för 1999

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.