Ursprungliga författningar: 2000

250/2000
Valstadga för riksdagen
249/2000
Förordning om ändring av 11 § förordningen om fångvårdsväsendet
248/2000
Förordning om ändring av straffanstalternas namn
247/2000
Förordning om ändring av 6 § straffregisterförordningen
246/2000
Förordning om ändring av förordningen om försöksverksamhet med ungdomsstraff
245/2000
Miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas prestationer
244/2000
Miljöministeriets beslut om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
243/2000
Förordning om alkoholbolagets verksamhet
242/2000
Förordning om ändring av 3 § förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
241/2000
Lag om ändring av 53 § folkpensionslagen
240/2000
Förordning om ändring av bilaga I till förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier
239/2000
Republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors
238/2000
Lag om Finlands Röda Kors
237/2000
Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
236/2000
Förordning om ändring av förordningen om statens bostadsfond
235/2000
Förordning om ändring av förordningen om regionala miljöcentraler
234/2000
Förordning om Finlands miljöcentral
233/2000
Förordning om ändring av 19 och 20 § förordningen om utbildningsstyrelsen
232/2000
Förordning om ändring av 8 § förordningen om statistikcentralen
231/2000
Förordning om ändring av förordningen om rättspolitiska forskningsinstitutet
230/2000
Förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
229/2000
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet
228/2000
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
227/2000
Förordning om upphävande av förordningen om kommunala ombyggnadsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte
226/2000
Förordning om upphävande av förordningen om arbetskraftsattachéer
225/2000
Förordning om ändring av 2 § förordningen om utlänningsombudsmannen
224/2000
Förordning om ändring av 3 § förordningen om medling i arbetstvister
223/2000
Förordning om ändring av 8 § förordningen om arbetsministeriet
222/2000
Förordning om ändring av 5 § förordningen om ersättning för uppehälle för personer som deltar i utbildning av arbetssökande
221/2000
Förordning om ändring av förordningen om specialförtjänst- och förtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete
220/2000
Förordning om laddare
219/2000
Lag om laddare
218/2000
Lag om ändring av 3 § och temporär ändring av 8 § 1 mom. lagen om statens affärsverk
217/2000
Lag om ändring av lagen om statsbudgeten
216/2000
Lag om upphävande av lagen om fullföljd vid sökande av domstolstjänst
215/2000
Lag om ändring av 3 § lagen om marknadsdomstolen
214/2000
Lag om ändring av 2 och 6 § lagen om arbetsdomstolen
213/2000
Lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen
212/2000
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
211/2000
Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
210/2000
Lag om ändring av tingsrättslagen
209/2000
Lag om ändring av hovrättslagen
208/2000
Lag om ändring av 45 och 48 § statstjänstemannalagen
207/2000
Lag om ändring av lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen
206/2000
Lag om ändring av lagen om Högsta domstolen
205/2000
Lag om utnämning av domare
204/2000
Lag om utrikesförvaltningen
203/2000
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 2 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om lantbrukets forskningscentrals avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna
202/2000
Lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet
201/2000
Lag om ändring av kyrkolagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.