Ursprungliga författningar: 2000

500/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Europa-Medelhavsavtalet om en associering med Israel och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
499/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Israel
498/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
497/2000
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om delegationen för informationssamhället inom utbildningen, forskningen och kulturen
496/2000
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
495/2000
Lag om ändring av marktäktslagen
494/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Europa-Medelhavsavtalet om en associering med Marocko och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
493/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Marocko
492/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder vid innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer
491/2000
Statsrådets förordning om ändring av genteknikförordningen
490/2000
Lag om ändring av gentekniklagen
489/2000
Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
488/2000
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om militära kommandomål, uniform, emblem och förtjänsttecken inom gränsbevakningsväsendet
487/2000
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om bekämpningsmedel
486/2000
Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel
485/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
484/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar
483/2000
Arbetsordning för undervisningsministeriet
482/2000
Inrikesministeriets polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
481/2000
Inrikesministeriets polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
480/2000
Inrikesministeriets beslut om ändring av ett polisförordnande om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
479/2000
Statsrådets förordning om ändring av 24 § jaktförordningen
478/2000
Statsrådets förordning om teleförvaltningen
477/2000
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om museiverket
476/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
475/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
474/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om organisering av konstens främjande
473/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkeshögskolestudier
472/2000
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om sjukvård för statstjänstemän
471/2000
Statsrådets förordning om ändring av 12 § köpvittnesförordningen
470/2000
Skattestyrelsens beslut om nedsättning av löntagarens innehållningsprocent
469/2000
Lag om ändring av 2 § lagen om skatteskalorna för 2000
468/2000
Lag om ändring av inkomstskattelagen
467/2000
Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidpreparat och deras verksamma ämnen
466/2000
Statsrådets förording om biocidpreparat
465/2000
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
464/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
463/2000
Statsrådets förordning om ändring av 7 och 8 § hälsoskyddsförordning
462/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk
461/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten
460/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
459/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fodermedel för särskilda näringsbehov
458/2000
Trafikministeriets förordning om ändring av 3 § trafikministeriets beslut om undantagstillstånd för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
457/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om geologiska forskningscentralen
456/2000
Statsrådets förordning om konsumentforskningscentralen
455/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätteknikcentralen
454/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om teknologiska utvecklingscentralen
453/2000
Statsrådets förordning om ändring av 7 och 9 § förordningen om säkerhetsteknikcentralen
452/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens tekniska forskningscentral
451/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Lettland om social trygghet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.