Ursprungliga författningar: 2000

550/2000
Lag om ändring av 7 § lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter
549/2000
Lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter
548/2000
Kyrkomötets beslut om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
547/2000
Arbetsordning för miljöministeriet
546/2000
Jord- och skogsbruksministriets förordning om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk i Pyttis kommun
545/2000
Jord- och skogsbruksministriets förordning om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk i Kumlinge kommun
544/2000
Statsrådet beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kiukainens och Nakkila kommuner
543/2000
Republikens presidents förordning om upphävande av 2 § folkpensionsförordningen
542/2000
Lag om ändring av 5 § lagen om ändring av lånevillkoren för hyreshuslån
541/2000
Lag om ändring av 3 § lagen om utrikesförvaltningen
540/2000
Lag om ändring av lagen om statsrådet
539/2000
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
538/2000
Statsrådets förordning om ändring av 35 a och 65 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning
537/2000
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
536/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
535/2000
Lag om ändring av 1 och 1 a § lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen
534/2000
Lag om ändring av 2 § lagen om Försäkringsinspektionen
533/2000
Lag om ändring av 1 och 6 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare
532/2000
Lag om ändring av 18 § lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet
531/2000
Lag om ändring av strafflagen
530/2000
Lag om ändring av 70 § inkomstskattelagen
529/2000
Lag om ändring av 5 § lagen om pension för riksdagsmän
528/2000
Lag om ändring av 1 och 2 § lagen om riksdagsmannaarvode
527/2000
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar
526/2000
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om kosmetiska preparat
525/2000
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rääkkylä och Pyhäselkä kommuner
524/2000
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Villnäs och Mietoinens kommuner
523/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 9 och 32 § förordningen om civiltjänst
522/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 5 § lönegarantiförordningen
521/2000
Statsrådets förordning om ändring av 12 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
520/2000
Lag om ändring av 66 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
519/2000
Lag om ändring av 3 § lagen om upphävande av lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor
518/2000
Lag om ändring av 6 och 12 § lagen om grundläggande konstundervisning
517/2000
Lag om ändring av 30 och 43 § gymnasielagen
516/2000
Lag om ändring av 37 och 53 § lagen om grundläggande utbildning
515/2000
Statsrådets förordning om ändring av gränserna för Iso-Syöte strövområde
514/2000
Statsrådets förordning om Syöte nationalpark
513/2000
Lag om ändring av lagen om Jonkerinsalo, Siikavaara, Jaaskamonvaara, Mustanrinnantunturi och Pitsloma naturskyddsområden
512/2000
Lag om Syöte nationalpark
511/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
510/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur
509/2000
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
508/2000
Naturgasmarknadslag
507/2000
Lag om Energimarknadsverket
506/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ukraina om internationell landsvägtrafik och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
505/2000
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republiken Finland och Ukraina om internationell landsvägstrafik
504/2000
Finlands Banks meddelande om att bankernas betalningssystem hålls stängda den 31 december 2001
503/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk
502/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket 2000
501/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av kap. 6.13.2 1 punkten i cirkuläret om de nationella arealbaserade stöden och husdjursstöden 2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.