Ursprungliga författningar: 2000

600/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för den etiska kommitténs och medicinska forskningsetiska sektionens utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
599/2000
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 2 § handels- och industriministeriets beslut om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder
598/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid ansökan om stöd för spånadslin och fiberhampa vilka producerats år 2000
597/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om temperaturerna och övriga förhållanden vid transport av livsmedel
596/2000
Statsrådets förordning om ändring av hälsoskyddsförordning
595/2000
Statsrådets förordning om ändring av 34 § aravaförordning
594/2000
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 12 § förordningen om arbetskrafts- och näringscentraler
593/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
592/2000
Statsrådets förordning om ändring av 21 och 24 § förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
591/2000
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
590/2000
Ändring av arbetsordningen för finansinspektionen
589/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa ministeriets förordningar
588/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
587/2000
Trafikministeriets förordning om ruttaxor för taxibilar
586/2000
Trafikministeriets förordning om taxitaxor
585/2000
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om landskapen
584/2000
Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om examina i hälsovetenskaper
583/2000
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om samhällsvetenskapliga examina
582/2000
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
581/2000
Lag om Geodetiska institutet
580/2000
Inrikesministeriets arbetsordning
579/2000
Trafikministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms eller fylls under tryck
578/2000
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industiministeriets beslut on högsta halter av vissa av de vanligaste kontaminanterna i livsmedel
577/2000
Lag om ändring av 1 § lagen om pension för arbetstagare
576/2000
Lag om ändring av 2 § lagen om olycksfallsförsäkring
575/2000
Lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
574/2000
Lag om ändring av 16 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
573/2000
Lag om ändring av 4 § lagen om sjukförsäkringspremie, sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift för 2000
572/2000
Lag om ändring av 3 § lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
571/2000
Lag om ändring av 3 och 6 § lagen om läkemedelsverket
570/2000
Lag om ändring av 2 § lagen om folkhälsoinstitutet
569/2000
Lag om Vägverket
568/2000
Lag om Vägförvaltningen
567/2000
Lag om ändring av 6 § lagen om Luftfartsverket
566/2000
Lag om Statens konstmuseum
565/2000
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
564/2000
Trafikministeriets förordning om allmänna villkor för beviljande av räntestöd för lån för fartygsanskaffning
563/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
562/2000
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
561/2000
Lag om ändring av 50 a § värnpliktslagen
560/2000
Lag om ändring av 2 § militära rättegångslagen
559/2000
Lag om ändring av 2 kap. 14 a § och 45 kap. strafflagen
558/2000
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 2000
557/2000
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om nordligt stöd för 2000 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
556/2000
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om nationellt stöd till södra Finland som betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenter 2000
555/2000
Statsrådets förordning om lagringsstöd för skogsbär, skogssvamp och stenmurklor år 2000
554/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förvaltningsnämnden för Saima kanal
553/2000
Republikens presidents förordning om upphävande av 5 § 2 mom. förordningen om förvaltningsnämnden för Saima kanal
552/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av luftfartsavtalet med Singapore
551/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av arrangemanget mellan den förberedande kommissionen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar och Finlands regering om verksamheten i det internationella övervakningssystemet enligt fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.