Ursprungliga författningar: 2000

700/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Geodetiska institutets prestationer
699/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljövillkoren för nationellt stöd för växtodling år 2000
698/2000
Statsrådets förordning om ändring av 12 § 1 mom. förordningen om lantmäteriverket
697/2000
Statsrådets förordning om Geodetiska institutet
696/2000
Statsrådets förordning om stöd för främjande av honungsförsäljning under 2000
695/2000
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2000
694/2000
Lag om ändring av lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land
693/2000
Lag om upphävande av 2 kap. skogslagen
692/2000
Lag om ändring av 40 § luftfartslagen
691/2000
Lag om ändring av 21 § sjötrafiklagen
690/2000
Lag om ändring av 4 § terrängtrafiklagen
689/2000
Lag om ändring av vattenlagen
688/2000
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
687/2000
Lag om ändring av lagen om fiske
686/2000
Lag om ändring av lagen om samfälligheter
685/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga I och nya bilagor VIII och IX till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall
684/2000
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
683/2000
Lag om ändring av 54 § folkpensionslagen
682/2000
Lag om ändring av 3 § lagen om förfarandet vid tilldelning av Europeiska gemenskapens miljömärke
681/2000
Lag om ändring av 2 b § lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
680/2000
Lag om ändring av 10 § lagen om statsgarantifonden
679/2000
Lag om ändring av 5 § lagen om översändande av handlingar
678/2000
Lag om ändring av 25 § lagen om statsbudgeten
677/2000
Lag om ändring av lagen om rätt för statsrevisorerna att granska vissa statliga stödåtgärder
676/2000
Lag om statens revisionsverk
675/2000
Handels- och industriministeriets förordning om kaffe- och cikoriaextrakt
674/2000
Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen
673/2000
Statsrådets förordning om patientskadenämnden
672/2000
Inrikesministeriets förordning om förhöjning av parkeringsbot
671/2000
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen
670/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om marknadsdomstolen
669/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsdomstolen
668/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försäkringsdomstolen
667/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förvaltningsdomstolarna
666/2000
Statsrådets förordning om ändring av tingsrättsförordningen
665/2000
Statsrådets förordning om ändring av hovrättsförordningen
664/2000
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om högsta domstolen
663/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 av jord- och skogsbruksministeriets beslut om marknadsföring av sättpotatis
662/2000
Handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter
661/2000
Statsrådets förordning om ändring av 6 § civiltjänstförordningen
660/2000
Statsrådets förordning om Vägverket
659/2000
Statsrådets förordning om Vägförvaltningen
658/2000
Statsrådets förordning om Statens konstmuseum
657/2000
Lag om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond
656/2000
Lag om ändring av 11 och 17 § lagen om pension för företagare
655/2000
Lag om ändring av 11 och 19 § lagen om pension för lantbruksföretagare
654/2000
Lag om ändring av 11 § lagen om pension för arbetstagare
653/2000
Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter
652/2000
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
651/2000
Lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.