1307/2000

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 2000

FÖRTECKNING angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 2001

Skattestyrelsen har med stöd av 91 a § 3 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen den 20 december 1996 (1127/1996), givit följande förteckning över de kommunala inkomstskattesatserna samt den uttaxering per skattöre av kyrkoskatt till församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet, som fastställts för räkenskapsåret 2001.

Helsingfors den 20 december 2000

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Päivi Lilja

FÖRTECKNING

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.