1306/2000

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om köttbesiktning i fråga om nötkreatur som undersöks för upptäckande av BSE samt märkning av nötkött och köttprodukter i anslutning härtill1) 22/VLA/2000 27.12.2000 1.1.2001
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avlägsnande av TSE-riskmaterial på slakteriet, på slaktplatsen och i styckningsanläggningen samt förbud mot framställning av maskinurbenat kött2) 23/VLA/2000 27.12.2000 1.1.2001

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

1) Kommissionens beslut 2000/764/EG (32000D0764), EGT nr L 305, 6.12.2000, s. 35
2) Kommissionens beslut 2000/418/EY (32000D0418), EGT nr L 158, 30.6.2000, s. 76

Helsingfors den 28 december 2000

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Regeringssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.