1303/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna

Finansministeriet har med stöd av 14 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas slutliga utdelning, som enligt 13 § lagen om skatteredovisning skall tillämpas vid redovisningen av samfundsskatt för skatteåret 1999 och vid beräkningen av de enskilda kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas preliminära utdelning som enligt samma lagrum skall tillämpas vid redovisningen av samfundsskatt för skatteåren 2000, 2001 och 2002, iaktas besämmelserna i denna förordning.

2 §
Företagsverksamhetsposten

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas företagsverksamhetspost enligt 13 § lagen om skatteredovisning utgör deras andel av samfundsskatten 13 470 421 537 mark.

Som beskattningsuppgifter används beskattningsuppgifterna för 1999. Såsom uppgifter om samfundens driftsställen och antal anställda används uppgifterna i Statistikcentralen företags- och arbetsställeregister för 1999.

3 §
Skogsposten

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas skogspost enligt 13 § lagen om skatteredovisning uppgår det belopp som skall fördelas till 808 836 250 mark.

Som beskattningsuppgifter används beskattningsuppgifterna för 1999. Som de respektive kommunernas rotprisinkomster används de uppgifter om kommunernas rotprisinkomster som Skogsforskningsinstitutet framräknat för 1999. Som utblivna rotprisinkomster för skogsmark inom naturskyddsområden används den nettoinkomst av ifrågavarande skogsmark som Fortststyrelsen framräknat för 1999.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Förordningen tillämpas första gången på den redovisning av samfundsskatt som görs i januari 2001.

Med denna förordning upphävs finansministeriets beslut den 2 februari 2000 om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna (83/2000) och finansministeriets förordning den 24 maj 2000 om ändring av 1 § finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna (465/2000).

Helsingfors den 28 december 2000

Minister
Martti Korhonen

Äldre finanssekreterare
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.