1301/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Statsrådets förordning om upphävande av 4 kap. civiltjänstförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i civiltjänstförordningen av den 30 december 1991 (1725/1991) 4 kap. jämte ändringar.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 28 december 2000

Arbetsminister
Tarja Filatov

Överinspektör
Marja Viima

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.