1300/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Världspostföreningens allmänna reglemente och övriga avtal

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De i Peking den 15 september 1999 ingångna Världspostföreningens allmänna reglemente, världspostkonventionen jämte slutprotokoll och avtalet om postala betalningstjänster, vilka republikens president godkänt den 15 december 2000 och beträffande vilka godkännandeinstrumentet deponerats hos Världspostföreningen den 21 december 2000, träder i kraft den 1 januari 2001 så som därom överenskommits.

2 §

I samband med godkännandet har Finland lämnat följande förklaring: I egenskap av medlemsland i Europeiska unionen anmäler Finland att landet tillämpar Världspostföreningens allmänna reglemente, världspostkonventionen jämte slutprotokoll och avtalet om postala betalningstjänster genom iakttagande av sina skyldigheter enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt Världshandelsorganisationens allmänna tjänstehandelsavtal (GATS).

3 §

Bestämmelserna i överenskommelserna är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

(De i förordningen nämnda avtalen och övriga handlingarna finns till påseende och kan erhållas hos Teleförvaltningscentralen, som även lämnar upplysningar om dem på finska och på svenska.)

Helsingfors den 28 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.