1299/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av det sjätte tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Det i Peking den 15 september 1999 uppgjorda sjätte tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution (FördrS 17/1967), vilket republikens president ratificerat den 15 december 2000 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet deponerats hos Världspostföreningen den 21 december 2000, träder i kraft den 1 januari 2001 så som därom överenskommits.

2 §

I samband med ratifikationen har Finland lämnat följande förklaring: I egenskap av medlemsland i Europeiska unionen anmäler Finland att landet tillämpar det sjätte tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution genom iakttagande av sina skyldigheter enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt Världshandelsorganisationens allmänna tjänstehandelsavtal (GATS).

3 §

Bestämmelserna i tilläggsprotokollet är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 71/2000)

Helsingfors den 28 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.