1294/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av 2 § sjukförsäkringsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

fogas i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/1963) till 2 § sådan den lyder i förordningarna 30/1966, 413/1991, 793/1992 och 684/1997, ett nytt 6 mom. som följer:

2 §

För sådan undersökning av mun och tänder som avses i 5 b § 1 mom. 1 punkten sjukförsäkringslagen och som utförs av en tandläkare betalas ersättning till ett taxeenligt belopp för en åtgärd som pågår högst 20 minuter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 28 december 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.