1281/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 4 september 2000 om resurser för social- och hälsovården år 2001 (896/2000) 2 och 5 § som följer:

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård hälsovård
0― 6-åringar 24 191 mk 2 978 mk
7―64-åringar 1 673 mk 3 361 mk
65―74-åringar 3 189 mk 7 989 mk
75―84-åringar 17 716 mk 15 061 mk
personer som fyllt 85 år 49 511 mk 25 444 mk
5 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 8 984 mark per kommuninvånare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 28 december 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Ritva Kujala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.