1272/2000

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 2000

Finansministeriets förordning om när Statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som Statistikcentralen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följande, som sänds på beställning eller står till buds;

1) publikationer och tidningar inom statistikens område;

2) undersökningar och andra sakkunnigtjänster;

3) forskningsmateriel och annat materiel;

4) register- och databastjänster;

5) datatekniktjänster;

6) användningen av lokaler och anordningar som är i Statistikcentralens besittning;

7) kopior av dödsattester med undantag av sådana som anges i 15 § 2 mom. lagen om utredande av dödsorsak (459/1973);

8) det statistikvetenskapliga centralbibliotekets fjärrlånetjänster;

9) övriga tjänsteprestationer jämförbara med dem som nämns ovan.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till och med den 31 december 2001.

Helsingfors den 21 december 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Anja Simola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.