1247/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av 17 § lagen om försök med alterneringsledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 december 1995 om försök med alterneringsledighet (1663/1995) 17 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1201/1997, som följer:

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och är i kraft till och med den 31 december 2002. Lagen tillämpas på sådan alterneringsledighet i fråga om vilken alterneringsavtal ingås medan lagen är i kraft, om ledigheten tas ut före den 31 december 2003.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001

RP 195/2000
ApUB 10/2000
RSv 194/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.