1227/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av 16 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 16 § lagen den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lag 1499/1995, ett nytt 5 mom. som följer:

16 §

Utan hinder av 1, 3 och 4 mom. ändras kompletteringsdelen för en person som får generationsväxlingspensionens kompletteringsdel den 1 juni 2001 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med lagen (1224/2000) om ändring av 24 och 42 b § folkpensionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

Generationsväxlingspensionens kompletteringsdel enligt denna lag ändras utan ansökan. Om ändringen ges beslut på begäran. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med ändringen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2000
ShUB 37/2000
RSv 202/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.