1184/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 14 § lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 21 januari 2000 om ändring av 14 § lagen om överlåtelseskatt (52/2000) som följer:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag tillämpas på överlåtelser enligt 14 § 1 mom. 1 punkten som skett efter ikraftträdandet samt på överlåtelser med stöd av vilka lån enligt 2 punkten har beviljats eller lån enligt 3 punkten har överförts efter att denna lag har trätt i kraft.

Denna lag tillämpas på överlåtelser med stöd av vilka i 14 § 1 mom. 2 punkten avsett lån enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar eller lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar har beviljats eller överförts efter den 3 april 2000 men innan denna lag har trätt i kraft.

På överlåtelser som behandlas enligt 69 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar eller 71 § 1 mom. lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar och på överlåtelser med stöd av vilka lån enligt nämnda lagrum beviljas eller överförs tillämpas de bestämmelser som gäller vid denna lags ikraftträdande.

Överlåtelseskatt som före denna lags ikraftträdande har betalts till för högt belopp återbetalas på ansökan, som riktas till skatteverket.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 91/2000
FiUB 28/2000
RSv 147/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.