1175/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av 83 § statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 25 november 1998 om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete (856/1998) 83 § 4 mom. som följer:

83 §

En person som innan detta beslut träder i kraft har behörighet att föra en mobil- eller tornkran, har utan hinder av bestämmelserna i detta beslut rätt att fortfarande utföra dessa uppgifter. Föraren av en lastbilkran som avses i 59 § 2 mom. i beslutet skall skaffa sig denna behörighet före den 1 april 2001. En examenskommission som svarar för yrkesexamina kan senast den ovannämnda dagen bevilja behörigheten även på grund av någon annan uppvisad redogörelse.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 21 december 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Direktör
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.