1151/2000

Given i Helsingfors den 20 december 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 § lagen den 15 december 2000 om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar (1077/2000) beslutat:

1 §

Utan hinder av bestämmelserna i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) sänks det belopp av årsarbetsförtjänsten som ligger till grund för dagpenningen för 2001 med fem procent, dock inte i det fall då ersättning betalas till arbetsgivaren. Samma förfarande gäller när grunden för dagpenningen är inkomsterna för fyra veckor som uträknas enligt 16 a § lagen om olycksfallsförsäkring.

2 §

Om den arbetsförtjänst som avses i 1 § fastställs på grundval av företagarinkomster, genomförs dock inte den sänkning som avses i 1 §.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 20 december 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Lauri Pelkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.