1143/2000

Utfärdat i Helsingfors den 11 december 2000

Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2001

Skattestyrelsen har med stöd av 4 § 1 mom. lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) bestämt:

1 §

Förskottsinnehållning verkställs på prestation som betalas i januari år 2001 enligt de innehållningsprocent som var i kraft den 31 december 2000, med beaktande av vad som bestämts i Skattestyrelsens beslut av den 26 maj 2000 (470/2000) om nedsättning av löntagarens innehållningsprocent för tiden 1.6.2000―31.12.2000. Om den skattskyldige har ett skattekort som skattebyrån utfärdat för år 2001, skall förskottsinnehållningen likväl verkställas enligt det. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp skall man inte ta i beaktande under år 2000 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

2 §

På löner, pensioner och andra i lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas den 1 februari eller senare under år 2001 tillämpas de innehållningsprocent som fastställts för år 2001. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2001 eller senare skall man inte ta i beaktande prestationer som betalts i januari år 2001 eller förskottsinnehållningar som verkställts på dem.

Löner, pensioner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalts i januari år 2001 tas i beaktande vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2001 eller senare, om personen har ett graderat skattekort.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på ovan i 1 och 2 § angivet sätt

1) på lön som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd;

2) på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;

3) samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer, om inte förskottsinnehållningens belopp bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 11 december 2000

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.