1142/2000

Given i Helsingfors den 18 december 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansvarsfördelningsstorheten och värdena av vissa koefficienterna i grunderna för beräknande av pensionsansvaret för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriet beslut

föreskrivs med stöd av 12 a § 1 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant det lyder i lag 390/1995:

1 §

Formeln för ansvarsfördelningsstorheten och värdena av vissa koefficienterna i grunderna för beräknande av pensionsansvaret för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare (395/1961) ingår i bilagan till detta beslut.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 29 december 2000 och tillämpas för första gången vid de försäkringstekniska beräkningar som pensionsstiftelserna gör för 2000.

Genom denna förordning upphävs formeln 31 och bilagan 2 i social- och hälsovårdsministeriets anvisningar av den 26 november 1990 till pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (Dnr 147/313/90) jämte ändringar.

Helsingfors den 18 december 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.