1137/2000

Given i Helsingfors den 20 december 2000

Handels- och industriministeriets förordning om metoder för provtagning och analys av vissa främmande ämnen

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 98/53/EG av den 16 juli 1998 om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för officiell kontroll av högsta tillåtna halt av vissa främmande ämnen i livsmedel. Dessutom skall bestämmelserna i provtagningsförordningen (385/1983) iakttas.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2000.

Kommissionens direktiv 98/53/EG (31998L0053); EGT nr L 201, 17.7.1998, s. 93

Helsingfors den 20 december 2000

Minister
Kimmo Sasi

Överinspektör
Liisa Rajakangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.