1134/2000

Given i Helsingfors den 14 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen den 30 maj 1997 om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (520/1997) 6 §,

ändras 2 §, samt

fogas till 5 § nya 4 och 5 mom. som följer:

2 §
Behörighet för vissa tjänster och uppgifter

Behörigheten för tjänster och uppgifter inom räddningsförvaltningen i fråga om befäl, underbefäl och manskap som har tjänsten eller uppgiften som huvudsyssla och behörigheten för tjänster och uppgifter inom polisförvaltningen, försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet, för vilka behörighetsvillkor är någon annan examen än den som avses i 2 § lagen om erkännande av examina samt behörighet att arbeta som förare av mobil- och tornkran avgörs enligt 3 § 2 mom. lagen om erkännande av examina.

5 §
Obligatoriskt lämplighetsprov

När ansökan gäller behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken det krävs en viss examen eller vissa studier vid en polisläroinrättning, ordnas det obligatoriska lämplighetsprovet av en polisläroinrättning.

När ansökan gäller behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken det krävs en viss examen eller vissa studier vid gräns- och sjöbevakningsskolan, ordnas det obligatoriska lämplighetsprovet av gräns- och sjöbevakningsskolan.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2000.

1) rådets direktiv 89/48/EEG; EGT nr L 19, 24.1.1989, s. 16
2) rådets direktiv 92/51/EEG; EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 25
3) kommissionens direktiv 94/38/EG; EGT nr L 217, 23.8.1994, s. 8
4) kommissionens direktiv 95/43/EG; EGT nr L 184, 3.8.1995, s. 21
5) kommissionens direktiv 97/38/EG; EGT nr 184, 12.7.1997, s. 31
6) kommissionens direktiv 2000/5/EG; EGT nr L 054, 26.2.2000 s. 42

Helsingfors den 14 december 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringssekreterare
Terttu Ujainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.