1121/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av 24 § lagen om paketresor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1994 om paketresor (1079/1994) 24 § som följer:

24 §
Bestämmande av skadeståndsansvaret i vissa fall

Utan hinder av 23 § får researrangören i avtalsvillkoren föreskriva att hans ersättningsansvar för skador vid transport skall bestämmas enligt vad som om transporten i fråga bestäms i sjölagen (674/1994), lagen om befordran med luftfartyg (289/1937), lagen om luftbefordringsavtal (45/1977), lufttransportlagen (387/1986) eller järnvägstransportlagen (1119/2000) eller bestäms i konventionen om internationella järnvägstransporter (COTIF, FördrS 5/1985).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 81/2000
LaUB 9/2000
RSv 159/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.