1109/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av 31 § konkursstadgan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konkursstadgan av den 9 november 1868 (31/1868) 31 §, sådan den lyder i lag 867/1998, som följer:

31 §

En fordran som grundar sig på ett arbetsförhållande och som boförvaltaren har infört i en förteckning som nämns i 13 § lönegarantilagen (866/1998) eller i 11 § lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) skall anses ha blivit bevakad.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 175/2000
ApUB 9/2000
RSv 172/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.