1097/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av 3 § lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om bostadsaktiebolag (809/1991) 3 § 1 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 150/1997, som följer:

3 §
Tillämpning av lagen om aktiebolag

På ett bostadsaktiebolag tillämpas även följande stadganden i lagen om aktiebolag (734/78):


7) bestämmelserna i 13 kap. om likvidation, upplösning och avregistrering, med undantag för 1 a § 1 mom. samt 2, 2 a, 3 och 18 a §,Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

RP 69/2000
EkUB 18/2000
RSv 113/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.