1070/2000

Given i Helsingfors den 12 december 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud att vid tävlingar eller utställningar använda hundar som har opererats för ändrande av djurets utseende

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/1996):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) tävling i tävlingssyfte ordnade tävlingar, prov, tester eller andra evenemang där hundars egenskaper, läggning eller färdigheter bedöms, samt med

2) utställning hundutställningar eller andra motsvarande evenemang där egenskaper som sammanhänger med hundars utseende, användning eller avel bedöms.

2 §
Tävlings- och utställningsförbud

Sådana hundar födda 2001 eller senare som har utsatts för en operation eller någon annan därmed jämförbar åtgärd som åsamkar smärta i syfte att djurets utseende förändras får inte delta i tävlingar eller utställningar.

Hundar som avses i 1 mom. får likväl delta i världsmästerskaps- och europamästerskapstävlingar i Finland samt i världs- och europautställningar.

3 §
Ikraftträdelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 12 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Johanna Kokkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.