1012/2000

Given i Helsingfors den 23 november 2000

Statsrådets förordning om ändring av 9 § förordningen om arbetarskyddsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårds-ministeriet,

ändras i förordningen den 12 februari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (176/1993) 9 §, sådan den lyder i förordning 261/1997, som följer:

9 §

En distriktschef beviljas sådan tjänstledighet för högst ett år som han har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal av distriktchefens ställföreträdare. I övriga fall beviljas distriktscheferna tjänstledighet av ministeriet. Övriga tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande vid arbetarskyddsbyråerna beviljas tjänstledighet eller motsvarande befrielse från arbetsuppgifterna av arbetarskyddsbyrån.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 23 november 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Direktör
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.