988/2000

Given i Helsingfors den 23 november 2000

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser om forum för tjänsteåtal inom justitieministeriets förvaltningsområde

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs

1) 6 § förordningen den 19 augusti 1994 om högsta domstolen (786/1994),

2) 33 § förordningen den 30 september 1977 om högsta förvaltningsdomstolen (702/1977),

3) 24 § hovrättsförordningen av den 18 mars 1994 (211/1994), samt

4) 15 § förordningen den 20 augusti 1982 om Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (630/1982).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2000.

Helsingfors den 23 november 2000

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsdirektör
Jan Törnqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.