963/2000

Given i Helsingfors den 17 november 2000

Lag om ändring av 4 kap. lagen om rättegång i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 11 juli 1997 om rättegång i brottmål (689/1997) 4 kap. 13 § och

fogas till 4 kap. 11 § ett nytt 2 mom. som följer:

4 kap.

Om laga domstol

11 §

En hovrätt eller högsta domstolen kan emellertid i samband med ett annat brottmål direkt behandla ett sådant åtal som annars borde behandlas i en lägre domstol, om brotten har samband med varandra och det anses lämpligt att behandla åtalen i en högre domstol med beaktande av den utredning som skall företes, kostnaderna för rättegången och övriga omständigheter.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 57/2000
LaUB 7/2000
RSv 101/2000

Helsingfors den 17 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.