962/2000

Given i Helsingfors den 17 november 2000

Lag om upphävande av vissa forumbestämmelser

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs följande lagrum:

1) 57 § lagen den 8 december 1995 om republikens presidents kansli (1382/1995),

2) 3 § 2 mom. lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant det lyder i lag 145/2000,

3) 24 § 1 mom. lagen den 25 februari 2000 om utrikesförvaltningen (204/2000),

4) 15 § lagen den 25 februari 2000 om justitiekanslern i statsrådet (193/2000),

5) 30 § lagen den 27 mars 1998 om Finlands Bank (214/1998),

6) 90 § folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956),

7) 22 § 1 mom. lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993),

8) 11 § lagen den 27 maj 1992 om konkurrensrådet (481/1992),

9) 10 § lagen den 20 januari 1978 om konsumentklagonämnden (42/1978),

10) 8 § lagen den 2 augusti 1946 om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/1946),

11) 19 § lagen den 8 augusti 1986 om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/1986), och

12) 6 § 2 mom. lagen den 9 juli 1953 om internering av farliga återfallsförbrytare (317/1953), sådant det lyder i lag 465/1959.

2 §

Efter att denna lag trätt i kraft tillämpas inte de förordningar och de bestämmelser i förordningar i vilka föreskrivs att forum för tjänsteåtal i första rättsinstans skall vara hovrätten.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 57/2000
LaUB 7/2000
RSv 101/2000

Helsingfors den 17 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.