958/2000

Given i Helsingfors den 17 november 2000

Lag om ändring av lagen om Högsta domstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 juli 1918 om Högsta domstolen (74/1918) 3 § 4 punkten samt

fogas till lagen en ny 12 §, i stället för den 12 § som upphävts genom lag 199/1997, som följer:

3 §

Högsta domstolen äger pröva och slutligen avgöra:


4) åtal som gäller tjänstebrott begångna av presidenten eller en ledamot vid en hovrätt eller riksåklagaren eller biträdande riksåklagaren; samt


12 §

Föredragande vid högsta domstolen åtalas för tjänstebrott i Helsingfors hovrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 57/2000
LaUB 7/2000
RSv 101/2000

Helsingfors den 17 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.