944/2000

Given i Helsingfors den 16 november 2000

Statsrådets förordning om ändring av 8 och 12 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 6 november 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998) 8 § 1 mom. 2 och 5 punkten samt 12 § 1 mom., av dem 12 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordningarna 1005/1999 och 521/2000, samt

fogas till 8 § 1 mom. en ny 5 a-punkt som följer:

8 §
Beräkning av priserna per enhet för yrkesutbildning

De priser per enhet enligt utbildningsområde för yrkesutbildningen som avses i 19 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högre än priserna per enhet i annan utbildning inom samma utbildningsområde som följer:


2) inom teknik och kommunikation 35 procent i utbildning som leder till grundexamen i mjölkhantering samt i utbildningsprogrammet för mejeribranschen som leder till grundexamen inom livsmedelsbranschen och i motsvarande tidigare utbildning, 40 procent i utbildning som leder till grundexamen i sjöfart, 50 procent i utbildningsprogrammet för transportservice som leder till grundexamen i logistik och i utbildning som leder till grundexamen i flygplansmekanik samt i tidigare utbildning som motsvarar dem samt 100 procent i utbildningsprogrammet för schaktningsmaskintransport som leder till grundexamen inom byggnadsbranschen,


5) inom kultur 25 procent i utbildning som leder till yrkesinriktade grundexamina i musik och 20 procent i utbildning som leder till grundexamen i mediekultur,

5 a) inom handel och administration 20 procent i utbildning som leder till grundexamen i databehandling (datanom), samt


12 §
Beräkning av priserna per enhet för yrkeshögskolor

De priser per enhet per examen vid yrkeshögskolorna som avses i 20 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högre än priserna per enhet i annan utbildning som leder till samma examen som följer:

1) 140 procent i utbildningsprogrammet för brandbefäl, vilket leder till yrkeshögskoleexamen i teknik,

2) 20 procent i utbildningsprogrammet för informationsbehandling, vilket leder till yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi,

3) 30 procent i utbildningsprogrammet för affärsledning i hotell- och restaurangbranschen, vilket leder till yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen,

4) 20 procent i utbildningsprogrammen för tandteknik och munhygien, vilka leder till yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, samt

5) 65 procent i utbildningsprogrammen för scenkonst och danspedagog, 35 procent i utbildningsprogrammen för musik samt 20 procent i utbildningsprogrammen för bildkonst och mediekultur, vilka leder till yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Förordningen tillämpas första gången vid bestämmande av priserna per enhet för år 2001.

Helsingfors den 16 november 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Äldre regeringssekreterare
Tarja Lehtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.