939/2000

Given i Helsingfors den 2 november 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 a § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant detta lagrum lyder i lag 1133/1997:

1 §

Av läkare ordinerade läkemedel, som får säljas utan recept och som används vid behandling av svåra och långvariga sjukdomar och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen, ersätts som sjukvård i enlighet med det beslut som statsrådet har utfärdat med stöd av 9 § 3 mom. sjukförsäkringslagen.

2 §

Följande läkemedelspreparat ersätts enligt 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen:

Medel vid behandling av ulcussjukdomar 1) Antepsin mixt. 600 ml, 120 x 5 ml
2) Antepsin 1 g tabl. 60, 120
Laxantia 1) Agiocur granulat
2) Duphalac pulver, mixt.
3) Importal pulver
4) Lalax pulver
5) Levolac mixt.
6) Loraga mixt.
7) Vi-Siblin granulat
8) Vi-Siblin-S granulat
Insulin 1) Actrapid injekt.
2) Humulin Mix injekt.
3) Humulin NPH injekt.
4) Humulin Regular injekt.
5) Humutard injekt.
6) Humutard Ultra injekt.
7) Insulin Lyhyt injekt.
8) Insulin Pitkä injekt.
9) Isuhuman-Basal injekt.
10) Isuhuman-Comb injekt.
11) Isuhuman Infusat injekt.
12) Isuhuman-Rapid injekt.
13) Mixtard injekt.
14) Monotard injekt.
15) Protaphan injekt.
16) Ultratard injekt.
17) Velosulin injekt.
Plasmasubstitut och infusionsvätskor 1) Natrosteril inf.
Antimykotika 1) Daktacort kräm
2) Daktarin puder
3) Lamisil kräm
4) Medizol kräm
5) Pimafucin kräm
6) Pimafucort kräm, salva
Hudskyddande och uppmjukande medel 1) Calmuril kräm
2) Fenuril kräm
Kortikosteroider till utvärtes bruk (minsta ersättningsgilla förpackningsstorlek 30 g eller 30 ml) 1) Apocort kräm
2) Dermacort kräm
3) Hydrocortison kräm
4) Hydrocortison lösning för hårbotten
5) Mildison fet kräm
6) Mildison Crelo lotion
7) Nutracort kräm
8) Sibicort kräm
9) Uniderm kräm, salva, liniment
Medicinska förband 1) Zipzoc salvstrumpa
Medel vid sjukdomar i andningsorganen 1) Beconase Aqua nässpray
2) Glinor nässpray
Medel vid ögonsjukdomar 1) Celluvisc ögondroppar
2) Glinor ögondroppar
3) Isopto Plain ögondroppar
4) Lecrolyn ögondroppar
5) Liquifilm tears ögondroppar
6) Oculac ögondroppar
7) Oftagel ögongel
8) Viscotears ögondroppar
Medel vid sjukdomar i urin- och könsorganen 1) Gyno-Daktarin vagitorier
2) Ovestin vagitorier
3) Pausanol vagitorier, vaginalkräm
Övriga läkemedel 1) Guarem granulat
2) Resonium pulver
Övriga tekniska hjälpmedel 1) Aquasteril injekt./infusionsvätska
Vitaminer 1) Betolvex tabl.
2) B12-Vitamin tabl.
3) Vitol kaps.

På basis av den diagnos som läkaren har antecknat på receptet betalas ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd:

Malabsorption av fettlösliga vitaminer (t.ex. K90.3) och Bristtillstånd hos prematurer 1) Equiday E kaps.
2) Ido-E tabl.

På basis av den anteckning som läkaren har gjort på receptet betalas ersättning för följande preparat då sjukdomen kräver följande slag av behandling:

Huvudsakligen parenteral nutrition under längre tid och Huvudsakligen slangmatning under längre tid 1) Beko tabl.
2) Neurobion tabl.
3) Neurobion forte tabl.
4) Neurovitan tabl.
5) Polybion forte tabl.
6) Trineurin tabl.

På basis av ett B-utlåtande eller en annan motsvarande utredning som baserar sig på en undersökning utförd av en specialist på det kliniska området betalas ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd:

Klara fall av undernäring (t.ex. E41) och Svåra kroniska tarm-, lever- och njursjukdomar (K50, K51, K52, K70, K72, K73, K74, N18) 1) Beko tabl.
2) Neurobion tabl.
3) Neurobion forte tabl.
4) Neurovitan tabl.
5) Polybion forte tabl.
6) Trineurin tabl.
3 §

Utöver de läkemedel som avses i 1 och 2 § ersätts med dem jämförbara läkemedel som tillverkas på apotek samt syre.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2000.

Genom detta förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 3 maj 2000 om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept (430/2000).

Helsingfors den 2 november 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.