928/2000

Given i Helsingfors den 10 november 2000

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 30 december 1992 om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet (1681/1992), sådan den lyder i lag 1013/1999, som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till den 31 december 2001.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 10 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.