911/2000

Given i Helsingfors den 3 november 2000

Lag om ändring av 4 och 5 § lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 4 § 1 mom. och 5 § som följer:

4 §
Skattegrunden och skattesatsen

Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas med ensamrätt är 5 procent av avkastningen.


5 §
Uträknande av skatten

Skatten betalas, debiteras och återbärs i hela mark så att den överstigande delen inte beaktas. Detsamma gäller skatteförhöjning och den ränta som skall betalas på skatt som skall återbäras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 105/2000
FiUB 23/2000
RSv 138/2000

Helsingfors den 3 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.