905/2000

Given i Helsingfors den 31 oktober 2000

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 3 § handels- och industriministeriets beslut om det förfaringssätt som skall iakttas vid informationsutbytet i anslutning till utredningen av handeln med el

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 4 augusti 1998 om det förfaringssätt som skall iakttas vid informationsutbytet i anslutning till utredningen av handeln med el 602/1998) 3 § 2 och 4 mom. som följer:

3 §
Förhandsanmälan om fast leverans

En part i en fast leverans är skyldig att senast 40 minuter innan en fast leverans börjar meddela

1) sin balansansvarige en partsvis specificerad summauppgift om de fasta leveranser som parten har skaffat och levererat, samt

2) sin öppna leverantör en summauppgift om de fasta leveranser som parten har skaffat och levererat.


En balansansvarig är skyldig att senast 20 minuter innan en fast kraftleverans börjar till balanskraftsenheten anmäla en per balansansvarig specificerad summauppgift om de fasta kraftleveranser som ingår i dennes elbalans och som påverkar elbalanserna mellan de balansansvariga.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 31 oktober 2000

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Petteri Kuuva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.