903/2000

Given i Helsingfors den 26 oktober 2000

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen den 17 september 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/1982) 1 § 2 mom. och 2 §, av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1637/1992 och 2 § sådan den lyder i förordning 814/1994, som följer:

1 §
Räntestödslånets allmänna villkor

Räntor och amorteringar på räntestödslånet förfaller till betalning halvårsvis den sista maj och den sista november och totalbeloppet skall vara lika stort under hela lånetiden, med undantag av den första och den sista raten samt av de justeringar som föranleds av ränteändringar, eller också skall återbetalningen av lånet ske genom lika stora amorteringar. Låntagaren och penninginstitutet kan dock komma överens om att räntor och amorteringar förfaller månatligen och att amorteringar inte förfaller till betalning under högst två låneår.


2 §
Räntestödets belopp

I räntestöd betalas tills vidare 70 procent av den del av den ränta som årligen uppbärs för räntestödslånet som överskrider 4,5 procent av det återstående lånekapitalet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

På räntestödslån enligt bostadssparavtal som ingåtts före den 1 januari 1993 tillämpas dock fortsättningsvis bestämmelsen i 2 § sådan den lyder i förordning 783/1993.

På räntestödslån enligt bostadssparavtal som ingåtts den 1 januari 1993 och därefter och som lyfts före ikraftträdandet av denna förordning, tillämpas dock fortsättningsvis bestämmelsen i 2 § sådan den lyder vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 26 oktober 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.