881/2000

Given i Helsingfors den 26 oktober 2000

Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om farledsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift (1016/1983) 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1146/1998, som följer:

10 §

Sjöfartsverket kan på skriftlig ansökan i enskilda fall bevilja nedsättning av farledsavgift eller befrielse från sådan avgift och föreskriva att en farledsavgift som redan har betalts eller en del därav skall återbetalas, om

1) detta påkallas av synpunkter som ansluter sig till främjandet av turismen eller kustfarten eller transitotrafiken eller av vägande skäl i anslutning till främjandet av Finlands utrikeshandel, eller

2) det med hänsyn till förhållandena vore uppenbart oskäligt att uppbära avgiften till fullt belopp.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2000 och är i kraft till utgången av 2002.

Helsingfors den 26 oktober 2000

Minister
Kimmo Sasi

Sjöfartsråd
Raimo Kurki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.