880/2000

Given i Helsingfors den 26 oktober 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/1970) 148 § och 3 § 5 mom.,

av dessa lagrum 163 § 5 mom. sådant det lyder i förordning 491/1989, samt

ändras 149 och 153 §, 158 § 1 mom. och 164 §,

av dessa lagrum 164 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 647/1971, som följer:

149 §

Före val av biskop håller kyrkomötets medlemmar en förberedande konferens, där kandidaterna nomineras, kandidatlistan för valet uppgörs och rösträknarna utses. En representant för landets regering kan delta i konferensen.

153 §

Stadfästelsen av valet av biskop enligt kanonisk lag ankommer på ärkebiskopen och stadfästelsen av valet av ärkebiskop enligt kanonisk lag på den ekumeniska patriarken. Kyrkostyrelsen meddelar valresultatet för stadfästelse.

Den kanoniska installationen i ämbetet förrättas före vigningen av en biskopskonferens bestående av minst tre medlemmar.

158 §

Av den lagfarne assessorn vid kyrkostyrelsen krävs juris kandidatexamen.


164 §

Kyrkostyrelsen utnämner även de av sina tjänstemän som inte nämns i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2000.

Helsingfors den 26 oktober 2000

Kulturminister
Suvi Lindén

Förvaltningsdirektör
Håkan Mattlin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.