876/2000

Given i Helsingfors den 27 oktober 2000

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) en ny 9 a § som följer:

9 a §

En resande som anländer till Finland från ett område utanför gemenskapens tullområde får tullfritt införa sådana varor som avses i artikel 45 i tullfrihetsförordningen, högst till ett värde som anges i artikel 47, dock inte i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) avsett öl mer än 16 liter.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2000.

RP 112/2000
StaUB 19/2000
RSv 134/2000
Rådets förordning (EG) nr 1671/2000; EGT nr L 193, 29.7.2000, s. 11

Helsingfors den 27 oktober 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.